Villkor

Policy för behandling av personuppgifter

20180301, har följande policy upprättats för Wackes AB.

 

Syfte 

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning GDPR och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

 

Bakgrund 

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan motsätta dig det.

 

Riktlinjer 

Vilka personuppgifter behandlar vi? 

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag.

 

Här följer exempel på personuppgifter vi behandlar. Uppgifter som du registrerar självmant och frivilligt uppger.

För alla våra kunder:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Användarnamn
 • Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll

 

Dessutom för företagskunder:

 • Företagsnamn
 • Organisationsnummer
 • Titel

 

Dessutom för privatkunder:

 • Personnummer

 

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter? 

Vi försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandla dina personuppgifter.
Du har rätt att när som helst återkalla eller ändra ditt samtycke. Det gör du genom att maila oss på personuppgifter@wackes.com . Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida/webbshop
 • Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra säljare
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

 

Hur länge sparas dina personuppgifter? 
Vi använder personuppgifter för att kunna serva och leverera till våra kunder. Det uppgifter som ligger i vårt affärssystem sparas enligt bokföringslagen minst 7 år. Personuppgifter som ligger i webbshoppar tas bort när kunden inte längre är kund hos oss.

 

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt? 

Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Vi har flera rutiner för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

 

När lämnar vi ut dina personuppgifter? 

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi ett personuppgiftsbiträdesavtal med denna leverantör samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

 

Ansvar 

Wackes AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.